מוצרים 2017-04-13T09:48:08+00:00
תא תקשורת כולל מכסה P בזק 2017-04-13T09:48:28+00:00
תא בקרה לחשמל כולל מכסה 60 2017-04-13T09:48:30+00:00
תא בקרה לחשמל כולל מכסה 60 2017-04-13T09:48:31+00:00
מכסה דלק SMC 90×90 מסגרת מרובעת A50 2017-04-13T09:48:33+00:00
מכסה דלק SMC 90×90 מסגרת מרובעת B125 2017-04-13T09:48:33+00:00
מכסה דלק SMC 60×60 מסגרת מרובעת D400 2017-04-13T09:48:34+00:00
מכסה דלק SMC 90 מסגרת עגולה D400 2017-04-13T09:48:34+00:00
מכסה דלק SMC 80 מסגרת עגולה D400 2017-04-13T09:48:35+00:00
מכסה דלק SMC 50 מסגרת עגולה B125 2017-04-13T09:48:35+00:00
מכסה דלק SMC 30 מסגרת עגולה D400 2017-04-13T09:48:36+00:00
מערכת ניקוז פיברגלאס FRP דגם ת״א כבד 2017-04-13T09:48:36+00:00
מערכת ניקוז פיברגלאס FRP דגם חיפה כבד 2017-04-13T09:48:37+00:00
מערכת ניקוז פיברגלאס FRP דגם ״מניב״ FRP ראשל״צ 2017-04-13T09:48:38+00:00
מכסה פיברגלאס מסגרת עגולה B125x60 2017-04-13T09:48:39+00:00
מכסה פיברגלאס מסגרת עגולה D400x60 2017-04-13T09:48:39+00:00
מכסה פיברגלאס מסגרת עגולה A50x40 2017-04-13T09:48:40+00:00
מכסה פיברגלאס מסגרת עגולה A50x30 2017-04-13T09:48:41+00:00
ידית הרמה למכסה תקשורת, דגם בזק 2017-04-13T09:48:46+00:00
מפתח מכסים, ידית ואביזרי הרמה 2017-04-13T09:48:47+00:00
ספסל רחוב עשוי מפלסטיק FRP – רגלים ולוחות ישיבה דגם ״מילאנו״ 2017-04-13T09:48:54+00:00
מכסה דגם ״ברוך״ 70×70 מרובעת 2017-04-13T09:48:57+00:00
מכסה דגם ״ברוך״ 60×60, מרובעת 2017-04-13T09:48:58+00:00
אשפתון פלסטיק FRP דגם ״יעל״ 2017-04-13T09:48:59+00:00
עמוד מחסום פלסטיק FRP דגם ״רון״ B 2017-04-13T09:49:00+00:00