פרטים טכניים להתקנת מכסים

1. תקן למכסים
התקן למכסים התקף בישראל הוא ת"י-489 489-2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 מתאריך: 8/2016
תקן זה זהה לתקן האירופאי (יוני 2015) EN-124-1/2/3/4/5/6.

2. בחירת המכסה
המינים העיקריים והשימושיים ביותר הם: D400, C250, B125, A15.
(מינים נוספים כגון E600, F900 מיועדים לעומסים חריגים ושימושים מיוחדים כגון נמלים ושדות תעופה)
מין A15: להולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד.
מין B125: למדרכות, אזורי הולכי רגל
מין C250: לאזור בכביש שאינו מרוחק מאבן השפה יותר מ-0.50 מטר.
מתייחס בעיקר לרשתות ניקוז מלבניות לקולטנים הצמודים לאבן השפה.
מין D400: כבישים, רחובות להולכי רגל, שוליים קשים ואיזורי חניה לכל סוגי הרכב.
מין E600: נמלי ים ואזורי תעשיה.
מין F900: נמלי תעופה.

מיןייעוד, אזורי שימושעומס בדיקה KNקבוצה
A15הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד151
B125מדרכות, מגרשי חניה או משטחי חניה, אזורים להולכי רגל1252
C250בצמוד לאבן שפה לא מרוחק יותר מ0.50 מ' אל תוך הכביש.
בעיקר רשתות ניקוז מלבניות המורכבות על קולטנים הצמודים לאבן השפה.
2503
D400כבישים, מדרחובים, שוליים קשים של כבישים ואזורי חניה.4004
E600נמלי ים ואזורי תעשיה.6005
F900נמלי תעופה.9006

*מכסים מקבוצה 1, מין A15, לאזורים היכולים לשמש רק להולכי רגל ורוכבי אופניים.

3. מיון וסימון
ממינים מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה כמפורט להלן:
F900, E600, D400, C250, B125, A15

4. מקומות התקנה
מין המכסה שישמש לפתח ניקוז או לתא בקרה, תלוי במקום ההתקנה.
מקומות ההתקנה חולקו ל-4 קבוצות כמפורט להלן.
בציור מתואר מיקום של כמה מהקבוצות האלו בדרכים.
ליד כל מספר קבוצה צויין בסוגרים מין המכסה המומלץ לשימוש בקבוצה.
האחריות לבחירת המין הנכון מוטלת על המתכנן. במקרה של ספק, רצוי לבחוק במין החזק ביותר.

קבוצה 1 (מין A15 לפחות)
אזורים היכולים לשמש רק להולכי רגל ורוכבי אופנים.

קבוצה 2 (מין B125 לפחות)
מדרכות, אזורי הולכי רגל ואזורים דומים, מגרשי חניה או משטחי חניה (parking decks)

קבוצה 3 (מין C250 לפחות)
מכסיפתחי ניקוזהמותקנים באזור תעלות הניקוז שבכביש, לאורך המדרכה, ושאינם בולטים יותר מ0.5
מ' משפת המדרכה לכיוון הכביש, ואינם בולטים יותר מ0.2 מ' משפת המדרכה לכיוון המדרכה.

קבוצה 4 (מין D400 לפחות)
מסלולי נסיעה בכביש (לרבות ברחובות להולכי רגל) שוליים קשים ואזורי חניה לכל סוגי הרכב.

קבוצה 5 (מין E600 לפחות)
איזורי תעשיה ונמלי ים

קבוצה 6 (מין F900 לפחות)
שדות תעופה

5. חתך דרך