Project Description

תעלה + רשת ניקוז מיצקת ברזל

שם מלא

שם חברה

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

הזמנת מוצר

רשת תעלת יציקה דגם לאמנש גובה תעלה 16- D400

אברה
מק״טMB405200D
עומסD400
גובה תעלה16
תפתח תעלה – רוחב15
משק"ל בק"ג23
מידות בס"מ20×75

* תקן אירופאי EN1433
* פרטים טכניים להתקנת מכסים יצורף לעמוד זה.
* מכסים נצבעים בצבע אנטירוס שחור (נגד חלודה).
* רשת עם נעילה וברגים לתעלה.
* ת״י EN 124-489