Project Description

תעלות ניקוז פוליאתילן MUFLE

שם מלא

שם חברה

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

הזמנת מוצר

PLUS – תעלות ניקוז פוליאתילן PE-HD + רשת ניקוז
אורך התעלה 1 מטר

אברה
  • ניתן להזמין לעומסים F900, E-600, D-400, C-250
  • נעילת בורג מרכזי לכל רשת + נעילת וו בצידי הרשת
  • אורך התעלה 1 מטר
  • עמידה בתקן אירופאי EN1433