Project Description

תעלות ניקוז פוליאתילן MUFLE

שם מלא

שם חברה

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

הזמנת מוצר

SLOPE – תעלות ניקוז פוליאתילן PE-HD + רשת ניקוז
אורך התעלה – 1מטר לכל המידות

אברה
  • ניתן להזמין לעומסים E-600, D-400, C-250
  • נעילה בורג מרכזי לכל רשת + נעילת וו בצידי הרשת
  • אורך התעלה 1 מטר לכל המידות
  • עמידה בתקן אירופאי EN1433