Project Description

תעלות ניקוז פוליאתילן MUFLE

שם מלא

שם חברה

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

הזמנת מוצר

VIP – תעלות ניקוז פוליאתילן PE-HD + רשת ניקוז
אורך התעלה 1 מטר לכל המידות

אברה
  • ניתן להזמין לעומסים A-15, B-125, C-250
  • נעילת בורג מרכזי לכל רשת + נעילת וו בצידי הרשת
  • אורך התעלה 1 מטר לכל המידות
  • עמידה בתקן אירופאי EN1433