מכסה יצקת A50x30 מסגרת מרובעת2017-04-13T09:50:52+00:00
מכסה יצקת A50x40 מסגרת מרובעת2017-04-13T09:50:51+00:00
מכסה יצקת B125x50 מסגרת עגולה2017-04-13T09:50:52+00:00
מכסה יצקת B125x50 מסגרת מרובעת2017-04-13T09:50:50+00:00
מכסה יצקת B125x60 מסגרת מרובעת2017-04-13T09:50:50+00:00
מכסה יצקת B125x60 מסגרת עגולה2017-04-13T09:50:49+00:00
מכסה יצקת B125x60 מסגרת עגולה + נעילה, נתיבי ישראל2017-04-13T09:50:49+00:00
מכסה יצקת D400x50 מסגרת עגולה2017-04-13T09:50:48+00:00
מכסה יצקת D400x50 מסגרת עגולה, נתיבי ישראל2017-04-13T09:50:47+00:00
מכסה יצקת D400x50 מסגרת מרובעת2017-04-13T09:50:47+00:00